درگیری لفظی فراستی با مجری و ترک برنامه زنده تلویزیونی


برنامه من و شما.


۰ نظر