واکنش فریبرز عرب نیا به گزارش جنجالی 20:30


فریبرز عرب نیا در صفحه اینستاگرامی خود با انتشار ویدیویی به گزارش بخش خبری 20:30 درباره بازیگران دو تابعیتی واکنش تندی نشان داد.


۰ نظر