لحظه تحويل ديپلم افتخار بهترين فيلم به سميرا ذكايي


سميرا ذكايي بازيگر نقش اول فيلم كژال - جشنواره شب هاي سياه تالين


۰ نظر