به بهانه درگذشت ابوالفضل زرویی، شاعر و طنز پرداز


مرد طناز ادبیات و مطبوعات ایران پشت میزش در خانه احمدآباد مستوفی نفس‌های آخر را کشید و هنوز به ۵۰ سالگی نرسیده در گذشت


۰ نظر