رضا رفیع: فیلم های گلزار در شأن من نیست


انتقادات تند رضا رفیع نسبت به محمدرضا گلزار و حال و روز این روزهای تلویزیون.


۰ نظر