نگاهی به برگزیدگان اسکار و تمشک طلایی 2019


اسکار 2019 دیشب برگزار شد و برگزیدگان آن نیز مشخص شدند...


۰ نظر