خشایار الوند، نویسنده پایتخت و قهوه تلخ درگذشت


خشایار الوند برادر سیروس الوند کارگردان سرشناس کشورمان و عموی ماهور الوند در آخرین ماه سال 97 به دیار باقی شتافت و جامعه هنری را در اندوه نبود خود فرو برد.


۰ نظر