توهین منوچهر هادی به برخی منتقدین « رحمان 1400»!


صحبت های منوچهر هادی پس از توقیف فیلم در حال اکران رحمان 1400.


۰ نظر