درجه بندی سنی فیلم به ایران هم رسید!


سازمان سینمایی دستورالعملی را ابلاغ کرده است که بنابر آن، فیلم‌های سینمایی بر مبنای گروه سنی درجه‌بندی می‌شوند.


۰ نظر