اولین آپدیت (1.1) بازی آسمان بی نشان (No Man's Sky)


عرضه ی بازی آسمان بی نشان با جنجال های بسیاری همراه بود. هلو گیمز، سازنده ی این بازی به علت برآورده نکردن بسیاری از وعده های خود، خیلی زود در صنعت بازی بدنام شد به طوری که طی کمتر از 2 هفته، 90 درصد از بازیکنان خود را از دست داد. حال هلو گیمز قصد دارد با عرضه ی آپدیت های متعدد، این بازی را به آنچه باید می بود، تبدیل کند. Foundation Update، نخستین آنها است.


۰ نظر