بازی کامپیوتری "پوتین چگونه آتش شیلی را خاموش کرد؟!"


بازی جالبی از هواپیماهای روسی که توانستند آتش شیلی را خاموش کنند با محوریت پوتین رئیس جمهور این کشور تولید شده که به نوبه ی خود خیلی بامزه میباشد!!


۰ نظر