انتقاد صریح حمید گودرزی به سینمای ایران در برنامه دورهمی


حمید گودرزی مهمان برنامه دورهمی به وضعیت فیلم های سینمایی و سیمرغ ها به شدت به انتقاد پرداخت - 12 فروردین 1396


۰ نظر