خاطره امداد رسانی دردسر ساز مهران مدیری


مهران مدیری خاطره ای بسیار خنده دار را برای اولین بار از ماجرای تماس او با 110 می گوید...


۰ نظر