پیرمرد 101 ساله با دل و جرات!!


وردون هِيِس پيرمرد 101 ساله انگليسي رکورد شيرجه دونفره از داخل هواپيما براي سالمندان را شکست


۰ نظر