خاموش کردن شمع تولد به شیوه یک فسقلی!


ببینید این کودک بامزه چه طور شمع روی کیک را خاموش میکند!


۰ نظر