کنایه جالب خندوانه به مدیران دوشغله!


مجریان برنامه خندوانه کنایه ای جالب به مدیران دوشغله انداختند.

۰ نظر