نواختن هنرمندانه موزیک به وسیله ماشین حساب!


 تا حالا دیده بودین کسی با ماشین حساب ساز بزنه؟


۰ نظر