تقلید طوطی از طوطی برای یادگیری رقص!


رقص زیبای طوطی کاکادو چشم لخت و تلاش طوطی آرا برای تقلید!


۰ نظر