شرایط بی وزنی در ایرباس 310 !


طی یک حرکت تحقیقاتی در هواپیمای ایرباس 310 برای تمرین زندگی در شرایط بی وزنی آزمایشاتی در حال انجام است.


۰ نظر