وقتی یک ایرانی سوار ماشین بازیگر معروف آمریکایی میشود!


ترسی گیبسون خواننده و بازیگر معروف آمریکایی برای فیلم تبلیغاتی اوبر راننده مخفی شده و واکنش عجیب مسافر ایرانی


۰ نظر