تبدیل رویا به واقعیت:پرواز با پاراگلایدر زیر نور ماه


والنتین دولوک ورزشکار فرانسوی در دل تاریک شب بر فراز کوه‌های برفی آلپ فرانسه با یک پاراگلایدر اوج می‌گیرد و پیچ و تاب می‌خورد و در نهایت با اسکی روی این کوه‌ها، آرزوی خود را به واقعیت تبدیل می‌کند.   


۰ نظر