روایت مدیری از کارِ گروهی گسل‌های زلزله در ایران!


برنامه دورهمی (6 بهمن 96)


۰ نظر