خرسی که ویلچیر را هدایت می کند!


خرسی که میتواند صاحب خود را با ویلچر جا به جا کند.


۰ نظر