روایت طنز مهران مدیری از رانندگی خاص ایرانیان و صنعت بومی دوبله


نقد مدیری درمورد بومی سازی دوبله و نحوه رانندگی در ایران


۰ نظر