کنایه های مدیری به ادبیات مسئولین


استندآپ دیدنی مهران مدیری در برنامه دورهمی در رابطه با حرف های بی عمل مسئولین و عملکردهای آن ها که جایی برای صحبت نمی گذارد.


۰ نظر