کل کل پژمان بازغی و مهران مدیری در برنامه دورهمی


پژمان بازغی به صحبت های مدیری مبنی بر سخت نبودن حرفه بازیگری اعتراض می کند.


۰ نظر