کنایه جالب دیرین دیرین به افزایش لحظه ای قیمت دلار!!


دیرین دیرین، این قسمت ؛ دلار


۰ نظر