خروج ترامپ از برجام با دوبله نقی معمولی!


لحظه طنز امضا و خروج ترامپ از برجام


۰ نظر