ساخت دوچرخه کاملا چوبی توسط کشاورز چینی


یک کشاورز خوش ذوق در چین یک دوچرخه تماما چوبی ساخت؛ در ساخت این دوچرخه حتی یک پیچ آهنی هم بکار نرفته است.


۰ نظر