پدیده زیبا شفق قطبی در کانادا همزمان با آتش‌ سوزی جنگل


تصاویری از پدیده شفق قطبی در شمال غربی کانادا همزمان با آتش‌سوزی جنگلی


۰ نظر