نگاهی طنز به شوخی وزیر بهداشت با نانوای بجستانی


شوخی با اخبار پرحاشیه هفته اخیر در برنامه حالا خورشید (97/07/09)


۰ نظر