کنایه جالب دیرین دیرین به قدرت «نخریدن» بالای مردم!


انیمیشن دیرین دیرین با موضوع قدرت نخریدن


۰ نظر