ساخت مرکز تفریحی به شکل فضاپیما در کریمه


مرکزی تفریحی در شهر آلوشتا در شبه جزیره کریمه ساخته شده است که داخل آن هیچ تفاوتی با درون فضاپیماها در فیلمهای علمی-تخیلی هالیوود ندارد.بازدیدکنندگان از این مرکز تفریحی سرپوشیده با موقعیتهایی مشابه آنچه در فیلمهای هالیوودی دیده می شود روبرو می شوند.


۰ نظر