مسابقه جالب سورتمه سواری با سگ در کوه های آلپ


مسابقه سورتمه سواری با سگ در کوه‌های آلپ فرانسه با شرکت ۲۳ سورتمه سوار و ۳۰۰ سگ در حال برگزاری است.


۰ نظر