فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

٣٧٩۴۶ ۱۴:۱۹ - ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ ٥٢٣ ف

تبلیغ پوست پلنگ در یک سایت تبلیغاتی

تبلیغ پوست پلنگ در یک سایت تبلیغاتی، شکارچی را به دام انداخت.

تبلیغ پوست پلنگ در یک سایت تبلیغاتی

فردی که اقدام به تبلیغ فروش پوست پلنگ در یک سایت تبلیغاتی می کرد در شهر شیراز شناسایی و دستگیر شد.

این شکارچی پلنگ توسط یگان حفاظت محیط زیست استان فارس و با همکاری دادگستری و نیروی انتظامی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

تبلیغ پوست پلنگ در یک سایت تبلیغاتی