فروشگاه نی نی جور

آخرین اخبار

٣٨١٣٥ ۲۱:۳۶ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ٢٨٧ ف

اگر به کافی‌نت می روید مراقب باشید

پلیس فتا فارس نسبت به نصب نرم افزارهای جاسوسی بر روی سیستم های کامپیوتر کافی نت ها هشدار داد.

اگر به کافی‌نت می روید مراقب باشید

اخیرا فرد یا افرادی با مراجعه به کافی نت های سطح شهر شیراز اقدام به نصب بدافزار key logger به نام taskmgr.exe كه در پوشه temp ویندوز می باشد در سیستم رایانه ای کافی نت ها نموده و سپس با انجام شگردهای مجرمانه اقدام به سرقت اطلاعات افراد به ویژه سرقت حساب بانکی و برداشت از حساب افراد می نمایند. لذا می بایست در این خصوص متصدیان کافی نت، هوشیاری لازم به عمل آورده و در صورت نصب این بدافزار در هر یک از کافی نت های سطح شهر، متصدی کافی نت مربوط مسئول و پاسخگو خواهد بود.
ضمنا فایل اصلی این کی لاگر در پوشه temp ویندوز می باشد که با دستور temp در قسمت run می توان به فایل این بدافزار دسترسی پیدا کرد. در قسمت processes های task manager این فایل را می بایست end process کرد. 
پلیس فتا از هموطنان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس

Cyberpolice.ir و ياايميل: fars_fata@police.ir و يا تلفن : 2183919-071 گزارش نمایند.

اگر به کافی‌نت می روید مراقب باشید