پرش چترباز بدون چتر


برای نخستین بار یک چترباز آمریکایی موفق شد  بدون چتر نجات از ارتفاع ۷ هزار متری بپرد و زنده به زمین برسد.

 


۰ نظر