فروشگاه نی نی جور

نمایشگاه گیمزکام ۲۰۱۶ بسیار بی سر و صداتر از سال های گذشته برگزار شد. شرکت ها برخلاف سال گذشته ، کنفرانسی برای نمایشگاه امسال ترتیب نداده بودند و امسال، فقط خبرهای مختلف دیدیم. البته این خبرها هم کم نبودند و حتی بازی های جدیدی در این نمایشگاه معرفی شدند.