درمان بیماری‌های نادر با کمک هوش مصنوعی


شرکت IBM موفق به ساخت پلتفورم هوش مصنوعی با نام Watson شده که می تواند به تشخیص بیماری های نادر بپردازد. این پلتفورم در مرکز بیماری های ناشناخته دانشگاه آلمانی ماربورگ فعالیت خود را آغاز کرده تا راهگشای محققان این حوزه باشد. این پلتفورم کار خود را با بررسی شش پرونده مشکل و پیچیده پزشکی آغاز کرده اما هنوز خبری در رابطه با تشخیص صحیح  بیماری ها گزارش نشده است.


۰ نظر