اهمیت توجه به نیازهای روحی بیماران سرطانی


حمایت روانی - اجتماعی از بیمار سرطانی، علاوه بر کاستن از تاثیر سرطان بر سلامت روان، شامل ارزیابی عوارض جانبی شیمی درمانی و پرتودرمانی بر عملکرد شناختی فرد نیز می‌شود.


۰ نظر