موهایتان را اهدا کنید


افسردگی میان کودکانی که به علت شیمی درمانی موهای خود را از دست داده اند بسیار شایع است، می توان با اهدای مو به موسسات و درست کردن کلاه گیس با موهای طبیعی این کودکان را خوشحال کرد.


۱ نظر