نکته هایی برای ثابت نگه داشتن وزن


بسیاری از افراد با گرفتن رژیم ها و سایر روش های لاغری خود را به وزن دلخواهشان می رسانند اما این کاهش وزن ثابت نمی ماند.دلایل و نکاتی برای ثبیت وزن و تناسب اندام در هر دوره وجود دارد.


۰ نظر