راهکارهای مقابله با اثرات آلودگی هوا


در این فصل که آلودگی هوا بسیار شدت پیدا کرده و تاثیرات بسیار بدی را بر روی سلامتی ما خواهد گذاشت، بهتر است با به کار بستن این نکات ساده خود را در مقابل آن ایمن کنیم.


۰ نظر