بهترین زمان مراجعه به دندانپزشکی در دوران بارداری


ممکن است در دوران بارداری به علت پوسیدگی دندان یا عفونت مجبور به مراجعه به دندانپزشک شویم،اما زمان مناسب برای این کار در کدام ماه بارداری است؟


۰ نظر