تاثیرات چاقی و استفاده نکردن از دارو در بیماران دیابتی


بعضی از بیماران دیابتی بیرون از منزل و به علت خجالت،از داروها و انسولین خود استفاده نکرده که این میتواند عواقب ناگواری را به دنبال داشته باشد.


۰ نظر