برخورد با نوجوانان هنگامی که می خواهید کنترلشان کنید


اکثر فرزندان در این سن از پاسخ گفتن به سوالات شما تفره می روند و این حس منفی در آن ها وجود دارد که مورد کنترل و بی اعتمادی قرار گرفته اند.حال بیاموزید چطور رفتار کنید تا این حس در آن ها به حس دوستی و نزدیکی با شما تبدیل شود.

۰ نظر