آیا اشعه ماموگرافی برای سرطان سینه مضر است؟


در مقوله مضراتی که برای سرطان سینه وجود دارد اشعه ها نیز مضر هستند اما آیا اشعه ماموگرافی هم مضر است؟چه کسانی باید این آزمایش را انجام دهند؟


۰ نظر