سیروز کبدی و انواع و علت های بروز آن


کبد عضوی از بدن است که نقش مهمی در بدندارد و اعمال بسیاری را برعهده دارد.کبد تحت تاثیر بسیاری از بیماری ها می تواند قرار گیرد که یکی از آن ها سیروز است که در صورت ابتلا به آن سلامتتان قابل برگشت نخواهد بود.


۰ نظر