عفونت های ادراری و آسیب هایی که به کلیه ها وارد می کنند


عفونت ادراری در سنین مختلف و شرایط مختلف مانند بارداری و یا کودکی می تواند آسیب های شدیدی را بر کلیه ها بزند.با اطلاعات بیشتر از این عارضه خطرناک پیشگیری کنید.


۰ نظر