مرد درختی جراحی شد


مرد درختی بنگلادشی پس از 16 عمل جراحی و یک سال بستری در بیمارستان،اکنون می تواند به زندگی عادی خود برگردد.


۰ نظر